Verlies blijkt soms winst te zijn.

Winst is soms verlies.

De waarheid blijkt pas achteraf.