Stel dat ons gewoon bestaat.

Dat ons gewoon is tussen en voor alle mensen. En dat ons misschien niet alleen voor alle mensen geldt. Dat een ik of wij niet eens werkelijk bestaat. Dat ik of wij eigenlijk alleen maar iets van beperkte ervaring is.

Ons. Hm. Zou kunnen. Is waar. Misschien. Ervaren. Gewoon. Vrije keuze. Grote kracht. Innerlijk? Uiterlijk? Onzin. Dat zijn slechts woorden. Binnen is een metafoor die alleen al door het niet bestaande buiten wordt ontmaskerd. Buiten. Zweverig. Vaag zweverige illusie. Ons. Hm. Geen verschil. Hm. Uiterste eenvoud. Allesoverheersende liefde. Zonder te overheersen. Het hoofd rechtop gebogen. Geen verschil. Functioneren op bewust fluctuerende hersenfrequenties die verbonden zijn met de universeel zuivere grondklank. Wanneer gesproken wordt is er de direct hoorbaar gezonde stem. Een stem die je nog bij vrijwel niemand hoort. Een stem die iedereen ten diepste kan kennen door te openen. Ontdekken. Vreugde. Gewoon. Ons. Bewust spirituele ontwikkeling helpt om betere en zelfs nieuwe talenten in mensen op leuke en kostenbesparende manieren tot ontwikkeling te laten komen. Elk mens kan dit leren. Mits de voorwaarden voor een stimulerende leer/werkomgeving worden gerealiseerd. Met name op het gebied van vertrouwen in de eigen intuïtie(s) die gesteund worden door zintuigspecifieke informatie over elk denkbaar onderwerp. Informatie die gratis, vierentwintig uur per dag beschikbaar is. Dit is wat de menselijk geest sowieso kan realiseren. een kwestie van bewust(zijn) creëren. bijvoorbeeld bewust het IQ verhogen om een meer vreedzame wereld te realiseren. Niet moeilijk. Er is nog veel meer leuks mogelijk voor mensen. Met doelgerichte meditatie. Het hoogst denkbare doel doel in sommige vormen van meditatie is verlichting. Verlichting is in staat om ook letterlijk verlichting van kwalen te realiseren. Dat is een praktisch toepasbaar, spiritueel principe met doorwerking naar het (eigen) fysieke lichaam. Wanneer je deze mogelijkheid naast andere mogelijkheden zoals medisch ingrijpen ziet dan is er meer keuzevrijheid. Door dagelijks meer bewust meditatieve aandacht aan alle onderwerpen uit het (werk)leven te geven kunnen problemen beter worden voorzien en opgelost. Kiezen voor bewustzijnsverruimende oefeningen. Leuk, ontspannend en nuttig. Als je de smaak te pakken krijgt dan wil je niet anders. Sommige mensen vinden het niets. Prima. Meditatie vraagt om investering in tijd en aandacht. Tot er geen meditatie meer is. Omdat alles is overstegen. Dit zijn mogelijkheden die in de literatuur over meditatie en verlichting kan worden teruggevonden. Zelf logisch nadenken kan tot dezelfde conclusies leiden. Iets wat stil, goed en krachtig werkt. Zonder garanties vooraf. Dat is de ervaring die ik ook persoonlijk heb met mediteren. Het is een activiteit. Een werkwoord. Een activiteit die dieper gevoeld contact met het leven geeft. Bewuste meditatie die vooraf gaat aan communicatie en andere interactie werkt meestal kwaliteitsverhogend. Grotere helderheid en transparantie. Internet en andere media kunnen een fantastisch krachtige impuls geven. Er zijn al zo veel supranationale contacten via internet. Een geweldige mogelijkheid om de aandacht ook meer op (innerlijke) samenwerking en vrede te richten. Waarom? Omdat dat een prettig gevoel geeft en meer kwaliteit van leven. Geen verliezers. Directe verbetering van kwaliteit van leven op mondiaal niveau. Eenvoudig meditatief meer bewust realiseren van ……….. elk onderwerp. Geen universeel middel voor alle problemen. Wel een krachtig instrument voor ontwikkeling. Veel meer gefundeerd in het lichaam dan enkel in de cognitie. Meditatie verhoogt het zintuigbewustzijn. Een bewust verhoogd zintuigbewustzijn geeft beter overleg, meer intelligentere en vooral ook meer fundamentele oplossingen voor grote en kleine problemen. Wanneer de meditatie gezamenlijk wordt uitgevoerd. Een organisatie kan er economisch en maatschappelijk beter door worden. De individu neemt meer verantwoordelijkheid voor het eigen en al het andere leven. Meditatie kan als resultaat opleveren dat mensen eigen en andere, niet nuttige conditioneringen direct onderkennen. Wakkerheid. Helderheid van geest. Aandachtig. Aanwezig. In rust. Nooit sloom. Beweeglijke geest. Beweeglijk lichaam. Ook als je ouder wordt. Eenvoud. innerlijk geluk en wijsheid. Grootst mogelijke rijkdom. Elk mens kan door verschillende vormen van meditatie leren om ook in moeilijke omstandigheden doelgerichter en gelukkiger worden. Gezondere besluiten nemen. Bewustere keuzes maken. Dat soort dingen. Effecten van regelmatig mediteren. Geen verliezers. Rijk. Ons.