Vanaf mijn eerste kennismaking met spirituele ontwikkeling, met praktisch energiewerk en met bewust mentale manieren om dingen voor elkaar te krijgen heb ik geleerd dat problemen in het lichaam soms kunnen oplossen of in elk geval verlichten door je daar rustig voor open te stellen. Allerlei lichaamsprocessen die traditioneel tot het autonoom functioneren van het lichaam worden gerekend kunnen wel degelijk via ontspannen aandacht worden beïnvloed. Van binnenuit. Dat is anders dan men gewend is. Maar daarom niet minder waar. Je kunt leren om lichaamsdelen en zelfs organen te ontspannen waar anders geen mens bij komt. Andersom werkt het ook. Je kunt spieren via mentale aandacht trainen. Ook spieren die anders onbenut blijven en achteruit gaan om de enkele reden dat ze nauwelijks of nooit (meer) worden gebruikt. De topsport maakt ook graag gebruik van deze mogelijkheden. Diepe ontspanning gevolgd door bewust mentaal aanspannen kan zowel duurconditie als piekprestaties verbeteren.

Wanneer het gebeurt dat psychische of lichamelijk klachten via de beschreven weg oplossen, dan wordt dat door betrokkenen meestal als een logisch proces ervaren. Soms – dat heeft ook te maken met iemands persoonlijke achtergrond en ervaringen op dit vlak – in combinatie met iets van een doorvoeld herstel van het contact met de eigen of universele bron. Als we dit in het vervolg heel eenvoudig het principe van spirituele heelwording noemen dan hoeft dat nooit meer vaag of zweverig te heten. En wordt een grote hoeveelheid totaal nutteloze discussie voorkomen.

Wanneer je je in een bepaalde, alternatieve methode verdiept dan vind je vroeger of later altijd de achterliggende logica. Althans dat is mijn ervaring. Het onder woorden brengen en overdragen is soms lastig maar zeker niet onmogelijk voor wie daarvoor de nodige tijd en moeite neemt. De kennis over deze materie komt vaak meer intuïtief dan lineair analytisch in het bewustzijn. Het is een kwestie van een bewust besluit nemen om ook deze kant van de werkelijkheid te willen ervaren. En om jezelf er rustig aan te laten wennen dat je aangeleerde manier(en) van denken en handelen soms beter achter kunt laten. Bewust verder kijken. Zelf ervaren wat het innerlijk creërend vermogen kan doen. Dat wat wonderbaarlijk wordt genoemd kan worden ervaren, gevolgd en bestudeerd. Twijfel is niet nodig. Een ontspannen onderzoekende lichaams-geest geeft andere resultaten. Het principe van “innerlijk zo objectief mogelijk volgen wat gebeurt en bewust beïnvloeden” is voor het denkend verstand in het begin soms wat angstig en onzeker. Als ik erover praat worden mensen eerst soms wat onrustig. Enerzijds omdat men aanvoelt dat hier leuke en nuttige mogelijkheden liggen. Anderzijds is het ook de confrontatie met het feit dat het menselijk zelfbeeld en het beeld van anderen vaak verre van compleet is. Daarom wordt het beetje dat we menen te weten vaak tot in de dood verdedigd zonder dat er sprake is van objectieve waarheid. Met goede oefening, herhaling en concrete resultaten kan dat prima in balans komen hoewel het lang niet altijd een gemakkelijke verandering is. Diep gewortelde conditioneringen zijn nu eenmaal diep gewortelde conditioneringen. Wanneer je het gebied waar de ervaringen van de groten der aarde van alle tradities en die van de moderne wetenschap bij elkaar komen hoger bewustzijn noemt dan is dit bewustzijn in principe voor elk mens toegankelijk. Eenvoudig stil worden en een wat meer bewust soort meditatieve aandacht kan al een enorm verschil in kwaliteit van leven geven. De kracht van de gedachte is in dit verband een stimulerende of een tegenwerkende invloed. Ervaar het wereldgebeuren één moment als de som van alle individuele en collectieve gedachten die het huidig moment direct of indirect creëren en je bent in staat om veel en misschien zelfs alles te begrijpen. Begrip geeft de persoonlijkheid meer stevigheid en mogelijkheden voor verandering.  Onderwerpen kunnen “als vanzelf” transparanter worden. Feitelijk gebeurt dat slechts ten diepste/fundamenteel wanneer  de mens transparanter wordt voor zichzelf. De uitdrukking “zelfkennis is Godskennis” geeft volens mij de meest exacte beschrijving van dit fenomeen. Het is een fenomeen waarbij je als mens ten minste net zo veel waarde hecht aan gevoelsmatige (waarschuwings)signalen dan aan ander, meer op gedachten gebaseerde overtuigingen en conclusies. Dit geldt voor iedereen die zich niet (meer) afsluit van de eigen, zintuiglijk specifieke gevoelservaring. De blote ervaring die in eerste aanleg geen enkele gedachte of overweging nodig heeft. Direct informatie. De ervaring die meestal als “spontaan en direct weten” wordt beschreven. Een realistische en verklaarbare ervaring die iedereen die daar de tijd voor neemt bewust verder kan ontwikkelen. De op basis van deze ervaring te vormen gedachten geven een meer bewust handelen. Dit hoger bewustzijn kan permanent worden. Bewuste heelwording in de lichaams-geest kan met eenvoudige oefening worden gestimuleerd. Dat is geen onlogisch toekomstbeeld. De dagelijkse aanslagen op de stroming van het menselijk energiesysteem zijn vaak veel groter dan mensen zich bewust (willen?) zijn. De werkelijke effecten worden eenvoudig niet (meer) gevoeld. Wanneer een veel langduriger proces dat de achterliggende oorzaken van ziekte verklaart weer tijdig zelf wordt gevoeld, kan ernstige(r) schade worden voorkomen. Hierover hoeven geen taboes te bestaan. Een goed functionerend lichaam-geest systeem maakt in de eerste plaats gebruik van de eigen informatie die altijd en direct beschikbaar is. Zintuigontwikkeling ………… het zou niet eens nodig moeten zijn dat we daar als mensen aandacht aan moeten geven. Herstel van het bewust contact met de eigen zintuigen geeft herstel met en van de natuur. Bewuster en completer ervaren betekent dat mensen meer verantwoordelijkheid voor het eigen leven kunnen nemen. Bewuster ervaren kan veel goeds brengen. Garanties zijn er niet. Dat het in ons vreugdevol en prettig mag stromen. Ook als de werkelijkheid op dit moment anders is. Geef de hoop nooit op. De idee dat valse hoop bestaat is een misvatting. De idee dat eenvoudige aandacht en ontspanning vaak al veel kunnen doen is niet nieuw. Deze tekst is slechts een herinnering aan wat je allang weet. Dat het in ons vreugdevol en prettig mag stromen. Ik ben heel nieuwsgierig wat deze gedachte realiseert. Jij ook? Je kunt zelf natuurlijk ook eens een andere gedachte maken. Probeer het maar. Verbaas jezelf. Het is gratis.