Als de vorm de inhoud is dan is er geen verpakking.

Als de vorm de inhoud is dan is er alleen maar verpakking.

Beide uitspraken zijn noch noodzakelijk onwaar, noch strijdig met elkaar.