Een collectieve neurose of schizofrenie in mensen zelf kan de werkelijke oorzaak zijn voor het ontstaan of in stand blijven van allerlei minder plezierige toestanden in de wereld.

Dat is geen waarheid. Wel een mogelijkheid. Een mogelijkheid die de moeite waard kan zijn om serieus te nemen. Het zijn bepaald niet de minsten der aarde die op de mogelijkheid van individuele en collectieve projectie wijzen. Een collectieve stoornis die de uitzondering als afwijking behandelt om de balk in eigen ogen niet te hoeven zien?

Geen gemakkelijk onderwerp. Uiteindelijk kom je zelfs op de mogelijkheid uit dat de mens(heid) die niet permanent in verlichte toestand verkeert ……… misschien eigenlijk wel een beetje ziek is en hulp nodig heeft. Op dit moment word schrijver dezes overigens behandeld voor depressie. Ik noem het er voor de zorgvuldigheid even bij. Ieder bepaalt zelf wat de mogelijke waarheid in het wit tussen gedachten, letters en woorden is. Tot elke vorm van innerlijke en uiterlijke verdeeldheid – met al die merkwaardige schijnvertoningen die door sommigen “de realiteit van het leven” worden genoemd – overstegen zijn?