De mens blijft klein en nietig ten opzichte van de omringende natuur.

De mens die overwegend in flats, huizen, kantoren en andere, bunkerachtige constructies leeft, die onderling verbonden zijn door van de natuur afgeschermde vervoersmiddelen, denkt soms dat het anders is. Vooral wanneer de belangrijkste informatiekanalen uit tv, internet en radio bestaan.

De mens die de binding met de natuur verliest mist het dagelijks gebruik van belangrijke, eigen zintuigen.