Feiten zijn lang niet altijd zo feitelijk als de geconditioneerde waarneming ons doet geloven.

De oude meesters gebruikten taal in de wetenschap dat taal niet meer is dan een metafoor van de werkelijkheid.

In de wereld om en in onszelf wordt slechts gevochten om metaforen. Een feit?