In heldere stilte de magie in alles ervaren.

Tamelijk lastig in een wereld waarin uit arrogantie, onbewustheid en/of stupiditeit het primaat aan het klassieke denken wordt gegeven.

Genieten van het kleine in al het grote en het grote in al het kleine. Als iedereen dagelijks de bek wat meer dicht houdt lukt dat beslist. Dit schrijven mag natuurlijk naar hartenlust doorgaan, haha.