Spanning kan bergen verzetten. Spanning kan plezier geven. Spanning is soms aanleiding om het gevoel van contact met het (eigen) lichaam te herstellen.

Bewust spanning realiseren. Bewust ontspannen. Een eigenschap van de mens. Bewustzijn.

Bewustzijn. Ontspanning. Spanning. Zijn. Eenvoudig. Iedereen kan het (leren).

Next Page →