Hoe kan je vooruit willen wanneer de uitkomst al vastligt?

Juist. Stil zijn. Goed luisteren.

De beste einduitkomst wordt niet zelden gemist.