Alles wat je op de tv of op internet ziet is een beeld uit het verleden. Er zit tijd tussen de oorspronkelijke situatie en het moment dat jij waarneemt. Wanneer jij je een beeld hebt gevormd van iemand anders of van een eerdere situatie dan neem je de volgende keer waar via de vorige indruk en de mening en oordelen die jij je daarover eerder hebt gevormd. De kans is groot dat jij de ander of de andere situatie niet waarneemt zoals hij/zij/het is. Ook als je daarbij instrumenten en methodes gebruikt. Het principe is dezelfde. Geconditioneerde waarneming door achtergrond, (op)voeding, school, universiteit, en/of andere levenservaringen.

Als het juist is dat de meeste waarneming feitelijk nauwelijks meer is dan een (complex van) conditionering(en), dan is dat de diepere oorzaak van alle ellende in de wereld. Ellende in de zin van honger, pijn, slavernij, geweld, onverantwoorde schade toebrengende consumptie- en overige genotszuchten. De zucht naar comfort is misschien de ernstigste reden dat mensen vroegtijdig in slaap vallen. Luiheid in het denken. Onder meer door niet meer zuiver te voelen en waar te nemen. Niet helder waarnemen geeft een fragmentarisch beeld over de werkelijkheid. De volledig te ervaren werkelijkheid wordt miskend. Onhandig?

Waarnemen zoals het werkelijk is. Een op alle niveau ‘s transparant beeld zien dat je vooraf niet zou kunnen verzinnen. Het is niet onlogisch dat elk mens deze natuurlijke kwaliteit in zich heeft. De wetenschap kan dat – indien nodig – eenvoudig aantonen door een traject om deze kwaliteit te ontwikkelen toe te passen op duizend proefpersonen. Volledige deconditionering door actieve meditatie, complete zelfkennis, inzicht in en begrip van de materie door directe ervaring. Volledige deconditionering is voorwaarde voor helder waarnemen. Misschien blijkt dat het nuttig is om van jongsaf dagelijkse iets tegen conditionering te doen. Dat is een geestelijk proces dat net zo eenvoudig gemaakt kan worden als je wilt. Actief de eigen zintuigen leren (her)gebruiken. In plaats van de meerderheid van de opvattingen over hoe het misschien is en andere gewoontes te volgen. De aarde is misschien nooit rond geweest en zal het sowieso niet blijven. Het is slechts de mens die iets bedenkt dat denken wordt genoemd en die vervolgens via die gedachten de wereld in kijkt. Dat is vertroebelend!! Gedachten die de objectieve werkelijkheid versluieren. Om het enkele feit dat er gedachten zijn. Misschien is objectieve werkelijkheid beleven wel een nieuwe ontwikkelingsmogelijkheid voor de soort die zichzelf mens noemt. Een beeld raakt snel vervormd en zelfs verwrongen. Helder zien is een kunst die nooit verloren gaat. Wakker worden en blijven is niet altijd gemakkelijk. Dat zal de reden zijn dat ik erover schrijf. Om nooit meer te vergeten dat de door mij waargenomen werkelijkheid niet altijd de (hele) werkelijkheid is. Misschien nemen we collectief nog geen tien procent van de werkelijkheid waar? Als dat juist is dan zijn er nog oneindig veel leuke mogelijkheden voor (gezamenlijke!!) ontwikkeling. Ik word heel nieuwsgierig. En jij?