Je kunt verlichting niet exact uitleggen. Het is wel mogelijk om ervaring te stimuleren door na te denken. Soms heeft het menselijk denken misschien wel enig nut.

Werkelijke verlichting is een proces dat de eigen geest, het eigen lichaam, de eigen essentie fundamenteel lijkt te veranderen. In natuurwetenschappelijke zin kun je het beste denken aan een unieke vorm van kernfusie. Een fusie die grote krachten kan vrijmaken. De kracht van de geest kan groot zijn wanneer je daar samen op een creatieve, constructieve en open manier mee omgaat.

Hoe dat ongeveer werkt? Heel eenvoudig. De mens is individueel en collectief “gewend” om zichzelf, elkaar en de overige natuur als “ego” te ervaren. Onder ego wordt in dit verband verstaan de subjectieve realiteit die ontstaat door waar te nemen vanuit de idee van een onafhankelijk, van het geheel afgesplitst organisme. Feitelijk is hier sprake van aangeleerd gedrag dat de werkelijkheid miskent. Het gedrag dat voortkomt uit de menselijke gewoonte om onbewust via het aangeleerd denken waar te nemen. Een direct beperkend effect ten opzichte van de mogelijkheid om een veel grotere werkelijkheid te ervaren. Logisch. Het meer complete wordt ons door alle tijden door de groten der aarde voorgehouden. We schijnen individueel en collectief wat hardleers te zijn. Terwijl het niets meer vraagt dan een kleine omslag in het denken. Denken dat plezier ervaart in de ervaring van objectieve werkelijkheid. Gewoon ervaren. Eerst voelen. Zuiver voelen. Niets meer dan voelen. Eerst ervaren zonder ook maar iets te benoemen of te willen verklaren. Absolute stilte. Er hoeft niet gesproken te worden. Niets heeft bewijs nodig. Dan pas denken. Als je wilt. Met het doel om iets leuks en/of nuttigs te creĂ«ren. Helemaal stil worden. Vanuit een ideaalbeeld beginnen. Daarover in gesprek zijn. Alle inspanning daarop richten. Vanuit het besef dat het denken bewust kan worden ontwikkeld tot een steeds beter wordend instrument voor positieve (zelf)creatie. Positieve creatie vanuit de wil en het handelen gericht om een bijdrage te leveren aan het functioneren van het geheel. Als dat van kinds af wordt gestimuleerd ontwikkelen mensen zich breder. Stabieler. Beter. De volwassene die het consequent ervaart door te voelen en die volhoudt plukt er in elk geval voor zichzelf de vruchten van. Niets doen of laten wat anderen(lees: je werkelijke zelf!) schade geeft. Ecologisch denken en handelen vanuit jezelf stimuleren geeft de grootste bijdrage aan een milieu dat op een duurzame toekomst is gericht. Daar kunnen beleid en regels nooit boven uitkomen. Als individuele mens(en) kunnen we veel meer (laten). Boven onszelf uitstijgen. Dat kan. De natuur staat niet boven de mens. De natuur kan beter ook nooit meer door de mens onder zichzelf worden gedacht. Deze gedachte geeft fundamenteel onzorgvuldig gedrag in onze wereld. Kijk eens rustig om je heen. Je kunt zelfs je eigen waarneming doorzien. Klinkt dat moeilijk? Dat is het niet hoor. Gewoon even stoppen met de oude manier van denken en iets anders doen. Even tijd voor heldere werkelijkheid. Hoe kom je erbij dat jij in werkelijkheid een mens bent!? Het zijn alleen maar de mensen die de werkelijkheid beperken door dingen afzonderlijk te benoemen. De werkelijkheid is anders. De directe ervaring van werkelijkheid kan spontaan optreden. Het kan ook het gevolg zijn van een bewuste keuze voor een bepaalde manier van ontwikkelen. Onder meer door terug te keren naar de – zo veel mogelijk – objectieve waarneming vanuit jezelf. Bewust alle conditioneren bloot leggen en loslaten. Zuivere realiteit. De effecten van bewust spirituele ontwikkeling kunnen door de wetenschap worden bestudeerd. Dat gebeurt op steeds meer deelgebieden. Het geheel is en blijft per definitie meer omvattend. Het bewustzijn van de totaal bewuste mens is nog niets in vergelijking met de omvang en de kracht van het collectieve bewustzijn. Een genadig bewustzijn. Allesdoordringend. Allomtegenwoordig. Helder. Transparant. Nu te ervaren. In dit moment. Door iedereen. De kunst is om de schijnbaar verschillende werelden bij elkaar te brengen. Zelfs het totale, huidig wetenschappelijk inzicht plus al het inzicht van de individuele en collectieve mensheid is niets in vergelijking met het bewustzijn dat alles omvat. Een bewustzijn dat toegankelijk is of gemaakt kan worden. Door stil te worden. Door te luisteren. Door te zien. In de mens zelf laat deze schijnbare tegenstelling zich verenigen. Het kerntalent dat in elk mens aanwezig is. Ook in jou. Het is een kunst die je zelfbewust kunt ontwikkelen en verbeteren. Het leven zelf als een dagelijkse oefening ervaren. Schoolklas in een meer omvattende werkelijkheid. Iets losser met jezelf en alles omgaan en iets meer helder waarnemen. De directe ervaring van totaal omvattende werkelijkheid is echt. Het is de ervaring die in alle literatuur over het onderwerp verlichting uitputtend is beschreven. Bewuste gedachten maken. Gedachten om een aanvullende en nieuwe ervaring te realiseren. Helder aanwezig zijn in de collectieve ziel ervaart geen verschil. Dat is een normaal verschijnsel. Het is leuk om het prettig soort aandacht dat zoiets oplevert bewust in het gewone leven te doen. Zoals gezegd, de mens is nogal hardnekkig in het negeren van direct aan het eigen lichaam te ervaren signalen die eenvoudig niet (meer?) worden gevoeld. Weet jij nog wat het onderwerp van deze tekst is? Misschien is het onderwerp werkelijkheid. Niet jouw werkelijkheid. Niet mijn werkelijkheid. Een werkelijkheid die zuiver objectief is. Een werkelijkheid waar geen oordeel over hoeft te zijn. Een werkelijkheid die gewoon op dit moment door iedereen wordt ervaren. Hoewel niet (altijd) bewust. In stilte. Dat iedereen op hetzelfde uitkomt als het werkelijk stil is hoeft niet vreemd te zijn. Niets (laten) begrenzen door gedachten en oordelen. Niets anders dan de beleving van volkomen werkelijkheid. Geen objectief te ervaren verschil tussen een zogenaamd binnen of buiten. Als je deze tekst snapt dan snap je waarom het bijzonder de moeite waard is om spirituele zaken honderd procent evenwichtig te betrekken bij al het denken en handelen. Omdat het alles helder maakt. De verbanden. Oorzaak en gevolg. En hoe op andere manieren meer kwaliteit van leven te realiseren. Meer met minder. Snap je het nog niet dan kun je besluiten om het gevoel te voelen dat tussen de letters van al deze woorden naar buiten straalt. Helder licht! Het is een combinatie van diepe rust, uitbundig actief zijn, in heldere aandacht zijn, het eigen fysieke lichaam en de omgeving voelen, innerlijk blij, zeker, onafhankelijk, betrokken en bezield. Compleet. Alles. Alles wordt ervaren. Niets hoeft. Alles is zoals het is. Dat kun je niet onder woorden brengen. Je kunt de ervaringen en de inzichten die je bij dit gevoel kunt krijgen welbewust opzoeken en stimuleren. Hoe? Gewoon letterlijk doen wat er staat en geen enkele moeite doen om er wat dan ook van te snappen. Je diepere zelf ervaren. Jezelf zonder al die opgelegde oordelen en halve waarnemingen. Het “jezelf” dat constant is en geen bewijs nodig heeft. Zelfs geen ander mens. Eeuwig? Misschien wel. Dat geldt dan ook voor alles en iedereen om je heen. Houd daar rekening mee. Wanneer je aandacht volkomen kan theoretisch alles in je aandacht zijn. Wanneer je aandacht volkomen is. Volkomen aandacht zou een feitelijk bestanddeel van je nieuwe leven kunnen zijn. Dat kun je gewoon in stilte doen. In al je dagelijks leven. Dat zou nuttig kunnen zijn. Vooral ook omdat het een stabiel gevoel is. Onafhankelijk van welke leefomstandigheden dan ook. Het gebied waar pijn geen toegang krijgt. Het gebied waar geen strijd is. Vrede. Zo binnen zo buiten. De ziel lijdt zolang wat dan ook op aarde lijdt. Dat is ernstig. Dat de mens is afgestompt van het natuurlijk vermogen om de ziel en de bezieling in alles te ervaren. Om pijn en verantwoordelijkheidsgevoel te vermijden? Om struisvogel te spelen? Niet nodig! Gewoon zijn.