Recht is wat geen onrecht is of niet eenduidig krom.

Wie deze logica ontgaat is niet noodzakelijk dom.

Woorden kunnen hooguit globaal, vaag en zweverig verwijzen naar wat is. Een woord dekt nooit de lading en is per definitie mis.