Het oneindig bewustzijn waarbinnen wij ons bevinden is open. Toegankelijk. Zonder grenzen. Voorbij de planeten en sterren. En ook in elke lichaamscel.

Zelfs het orgaan dat “de hersenen” wordt genoemd draagt de kiem van bewustzijn in zich.

Open, toegankelijk en zonder grenzen zijn. Het bewustzijn is er al. Elk mens kan leren om te openen, toegankelijk en zonder grenzen te zijn. De kunst van eenvoud. Helder. Stille aandacht. Rust. Vrede.