Het is vrij eenvoudig om van elk zogenaamd feit het tegenovergestelde aannemelijk te maken.

Dat is een kwestie van logisch denken en zo nodig overschakelen op een ander abstractieniveau.

Het midden geeft balans.