Leer een kind hetzelfde onderwerp, bv. de afwas doen, op verschillende manieren te beleven.

Leer jezelf beter kennen door een mening te vervangen door ten minste vier emoties.

Je kunt verschillende zaken niet altijd bij elkaar optellen. Je kunt er wel samen, in elk geval geestelijk, mee spelen. Wie weet wat jij nog uitvindt?