Geld is niet verbonden met concrete waarden, maar met het principe van vraag en aanbod.

Dat is een geloof. Een nog jonge religie met alle kinderziektes die daar nu eenmaal bijhoren.

De kracht van bewuste gedachten kan orde scheppen in een systeem dat lijdt aan nogal wat koortsachtige schijnactiviteit.