Een probleem wordt benaderd vanuit de manier waarop het wordt gedefinieerd. De manier waarop het probleem innerlijk wordt beleefd (vorm, grootte, kleur/zwart/wit, etc.), is van invloed bij de aanpak.

Kanker kan worden benaderd als een medische kwestie. Sommige mensen zien hetzelfde verschijnsel als een emotionele kwestie(de verdrietziekte). Weer anderen menen dat de juiste balans in voeding en leefgewoonten allesbepalend is voor herstel van gezondheid. Verder wordt kanker spiritueel gezien als collectieve liefdeloosheid.

Of een probleem groot of klein is, is misschien slechts afhankelijk van hoe we het zien en er mee omgaan?