Alles lijkt uit twee te bestaan.

Deze schijnvertoning berust op niet heldere waarneming als gevolg van het oordelend denken.

Vis naar de medaille die belangentegenstellingen achter laat. Hengel nooit buiten jezelf. Sommigen noemen deze eenvoudige actie het resultaat van hoger bewustzijn dat slechts via diepgaand mediteren wordt gerealiseerd. Logisch nadenken helpt ook hoor!