Een belangrijke gebeurtenis kan onverwacht nieuw inzicht en ervaring geven.

De gemiddelde zienswijze over leven en dood is onverlicht.

De vorm is niet de inhoud. Ook al is er geen verschil.