Elk mens heeft zo haar/zijn tralies

Verdiep je in de wereld achter de tralie en je ontdekt soms het grootste talent

Ook chronische ziekte is soms zo ‘n tralie. Contact maken of bestrijden?