Soms is het pad breed

Soms is het smal

De waarheid was er altijd al. Versnellen door oordeelonthouding is soms de beste strategie