De focus op gezondheid geeft andere resultaten dan de focus op het bestrijden van ziekte.

De focus op liefde, innerlijke rust, vrede en welbevinden geeft andere resultaten dan de focus op strijd.

Het beginsel is gelijk voor innerlijke en uiterlijke tegenstrijdigheden. Alles is vrije keuze. Leer van de groten der aarde. Of blijf gewoon de niet bestaande, gemiddelde mens. Even aandacht voor jezelf. Zorg goed voor jezelf. Praktisch egoïsme. Dan zorg je goed voor alles. Ook voor mij. Dank je.

Next Page →