Wie is zo onhandig om uit eigen beweging in de file te gaan staan?

Wie is zo onhandig om uit eigen beweging bij te dragen aan stagnatie?

Wie is zo onhandig om het eigen leven zo te organiseren dat afhankelijkheid ontstaat? Vijf minuten aandacht. Vijf minuten rust. Met misschien wel driehonderd ingevingen om alles (iets) handiger te doen. Verbaas jezelf. Houd papier en pen bij de hand.

Next Page →