De idee dat gestagneerde emoties problemen in het lichaam kunnen geven is zo oud als dat er verlichte dan wel op zijn minst ervaren mensen op onze goede aarde rondlopen.

De idee dat dit proces omkeerbaar kan zijn is ook bepaald niet nieuw. Wat de mens verzint kan worden uitgevoerd wordt wel gezegd. Geen garanties. Wel mogelijkheden.

Zolang de wetenschappen (waaronder – alternatief – medische, psychologische en religieuze) geen eenduidige visie(s) laat staan werkbare programma ‘s ontwikkelen mag iedereen het zelf uitzoeken. Vrijheid van keuze?