De ervaring die slechts mogelijk is wanneer alles tot rust is gekomen.

De idee dat er zoiets als een autonoom zenuwstelsel bestaat is niets meer dan een achterhaald geloof.

Alles is van invloed en alles wordt (on)bewust beïnvloed. Wat de mens kan verzinnen wordt uitgevoerd. Met dien verstande dat de mens niets maar dan ook helemaal niets alleen kan. Leuk hè?