Het leven is kwetsbaar. Soms lijkt het of datzelfde leven het onmogelijk maakt verder te gaan.

Het is goed om signalen dat dingen niet goed gaan tijdig te signaleren en er waar mogelijk ook daadwerkelijk iets mee te doen.

Wanneer veel kleintjes in het eigen systeem terechtkomen zonder dat er nog beweging is volgt uitschakeling.