Rust is een persoonlijke beleving. Wat voor de één rust is geeft een ander de riedels.

Innerlijke rust en vrede lijkt goed voor iedereen.

Zonder actie en dynamiek heeft rust geen betekenis.