AllesĀ is materie. Al dan niet bezield. Dat geldt zelfs voor het luchtledige.

Overal zinderend bewegende moleculen en atomen.

Jij bent dat ook. Alleen de ervaring telt.