Het gemiddeld menselijk denken is geconditioneerd vanaf de puberteit. Dat betekent dat de manier waarop iemand denkt steevast dezelfde is. Dat geldt voor zogenaamd hoger opgeleiden en leidinggevenden in onze maatschappij. En voor de mensen die daar achteraan lopen.

Er kunnen in de levensloop natuurlijk nieuwe onderwerpen in de gedachten komen. Dat verandert niets aan wat hierboven staat.

En dan te bedenken dat er mensen zijn die menen iets belangrijks te kunnen zeggen. Vervolgens gaan anderen daar in mee. Of er juist tegenin. Moeilijk? Nee toch? Je kunt de eigen gedachten over een bepaald onderwerp toch zo maar veranderen? Dan verandert het onderwerp uiteindelijk vanzelf.