Toveren is in de eerste plaats het voorbij gaan aan de persoonlijke werkelijkheidsbeleving van mensen, familieverbanden en samenlevingen.

Wat magisch lijkt heeft altijd een exact logische verklaring. Dat heet het mysterie ervaren. De enige manier om het mysterie te doorgronden start met het doelbewust willen ervaren van datzelfde mysterie.

Woorden zijn in dit licht totaal overbodig. Toveren is het einde van ontkenning. Non dualiteit, hoger bewustzijn en/of verlichting. Natuurlijke overvloed. De schijnbare delen en tegenstellingen worden samen doorzien. Eenvoud siert de meester. Elk mens heeft het in zich om meester te zijn. Je bent dan niet meer afhankelijk van allerlei apparaten. Foutenmarges en andere effecten van statistiek zijn voor de wetenschap. Iedereen mag eten.