Geweldloosheid is niet gemakkelijk. Er is bijvoorbeeld nogal wat (on)bewuste strijd in het denken zelf te vinden.

Stelt dat jij vanaf nu volledig geweldloos bent.

Hoe is het dan?