Het lichaam kent een ideale balans.

Elk mens kan leren om het eigen lichaam zo te doorvoelen en te doorzien dat een afwijking van het ideaal meteen wordt bijgesteld.

Het westerse lichaam is meestal te zuur. Je kunt wachten tot de wetenschap tot dezelfde conclusie komt. Zelfs dan is en blijft het de eigen verantwoordelijkheid om het enige systeem waar je werkelijk verantwoordelijkheid voor kunt nemen goed te onderhouden. Dat systeem heeft een naam. Die naam is jouw naam.