Niet dom. Niet onhandig. Niet onbetrokken. Niet afzijdig. Niet liefdeloos.

Niet arrogant. Niet onnodig bescheiden of nederig. Niet ongevoelig.

Niet te laat. Niet te vroeg. Niet boos. Niet angstig. Niet onnadenkend. Kien.