Geloof is geen weten ook al kan het bergen verzetten.

Het geloof in het primaat van het menselijk denken is wat het woord “primaat” ons al meent te vertellen: nogal aapachtig.

De enige kracht die het wonder tegenhoudt is het collectief menselijk denken zelf.