Aangenaam op de golf van aangenaamheid.

In zalige eenwording en versmelting. Heel aangenaam.

Eigenlijk is alles van binnenuit aangenaam te maken. Veraangenamiseren.