Gezichten waarin iets mist.

Ogen die niet schijnen.

Gelaten.