Stelling: alle (tegenstrijdige) gedachten die ooit zijn gemaakt bepalen waar men nu staat in het leven. Dat geldt ook voor beelden die iemand in het leven (on)bewust heeft gedownload.

Is deze stelling juist dan lijden nogal wat mensen aan het downloadsyndroom.

Dit syndroom veroorzaakt een niet realistische beleving van en kijk op het leven.