Wellicht dat het grootste geheim beter bewaard kan blijven.

Wellicht is het aan elk individu om het grootste geheim zelf te ontdekken.

Wellicht begint het (eeuwige) leven pas wanneer het grootse geheim wordt be- en geleefd.