Geloof kan bergen verzetten en wonderen doen.

Ongeloof kan het tegenhouden.

Een keuze?