Taal is vager dan veel mensen zich bewust zijn. Dat komt omdat woorden verwijzen naar de werkelijkheid. De woorden zelf zijn een abstractie en/of een verwijzing naar wat werkelijk wordt bedoeld.

Een voorbeeld. Wat sommigen spiritualiteit noemen wordt door anderen verwoord als hocus pocus. Het fenomeen waar deze begrippen naar verwijzen is dezelfde.

Eventueel verschil van mening gaat niet over de werkelijkheid. Meningen en oordelen. Dat is waar de mens zich druk over maakt. Je kunt het ook gebrek aan realiteitszin noemen.