De kans dat iemand ziekte uitwerkt voor een ander is niet denkbeeldig.

De stroom van energie is een natuurwetenschappelijke realiteit. Zoals alle zogenaamd natuurwetenschappelijke feiten is dat een relatieve werkelijkheid. De mens die kiest voor een duaal leven is onderhevig aan deze subjectieve realiteit.

Houd je energie hoog. Water stroomt meestal niet van beneden naar boven.