Woorden kunnen slechts een fractie bevatten. Er wordt gediscussieerd en gestreden over fracties.

Het geheel verandert hierdoor niet.

Waarom zouden wij ons af laten leiden door een deel?