De strijd gaat over de woorden in het hoofd en de zinnen die worden uitgewisseld. De strijd gaat zowel intern als naar buiten over gelijk of ongelijk.

Niemand heeft gelijk. Niemand heeft ongelijk. Niemand heeft werkelijk schuld. Ook al is dat juridisch soms anders.

De mens is en blijft nu eenmaal verdeeld tot de massa bewust andere keuzemogelijkheden krijgt. De gestagneerde energie door (on)bewuste verdringing in het collectief moet nu eenmaal ergens een uitlaatklep krijgen. Wie is niet op de één of andere manier (met zichzelf) in strijd? Wie zijn de werkelijke slachtoffers? Het vraagt soms iets meer ervaring en rust om inzicht uit mededogen te vinden. Godskennis is zelfkennis wordt wel gezegd.