Begrippen kunnen tot verstarring leiden. Het begrip persoonlijkheid of identiteit is daar een goed voorbeeld van.

Ook het zogenaamde DNA wordt gebruikt als excuustruus. Zowel in de wetenschappen als in het algemeen verspreide geloof over erfelijkheid.

De geestelijke bevrijding van conditioneringen heeft ook lichamelijke effecten. Zelfs begrippen als geest en lichaam zijn conditioneringen. Wanneer de eenheid niet wordt ervaren is verdeeldheid het logisch resultaat.