Ooit werd gedacht dat het nuttig zou kunnen zijn om het vak filosofie op de basisschool te geven.

Het is er nooit werkelijk van gekomen. Zoals met zoveel gedachten.

Ouders en begeleiders doen er misschien goed aan om de werking van het denken zelf duidelijk uit te leggen aan de kinderen. Het verloop van een mensenleven wordt door sommigen gezien als de som van alle bewuste en onbewuste gedachten.