Stel dat de eerstvolgende gedachte die je maakt de rest van je leven bepaalt?

Stel dat de eerstvolgende handeling die je wel of niet uitvoert allesbepalend is voor het leven van je omgeving?

Wat denk of doe je dan wel en niet?