Een scout zoekt naar talent. Het talent zit in de afwijking.

Opvoeders, onderwijzers, hulpverleners en werkgevers begrijpen dit principe niet altijd. Of ze passen het niet konsekwent toe.

Let op je afwijkingen. Heb ze lief. Misschien kan je er iets leuks mee doen. Voor jezelf of voor een ander.