Sommige klanten van de moderne geneeskunst, waaronder de psychiatrie, zijn niet geheel tevreden.

De kritiek strekt zich uit van de kwaliteit van de behandeling tot de principes waarop de geneeskunst is gebaseerd.

Ooit werd gedacht dat de aarde plat was. Toen werd besloten om onze mooie planeet rond te zien. Wellicht heeft nog niet iedereen deze omslag in het denken verinnerlijkt.