Zolang jij nog denkt.

Druppel te zijn.

Al is het de kleinste gedachte ………………